NAGRADA HDD-A ZA PROFESIONALNU KATEGORIJU

Na svečanom otvorenju 13. rujna 2012. u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu nagradu je dobio ExtraOrdinary s ponosnim autoricama: Sanjom Bencetić i Juliom Cassim. Uz suautoricu Mirnu Reinprecht sudjelovali su:

Krešimir Miloloža, Mihael Tomić, Fredie Yauner, Filip Gordon Frank, Ana Perković, Adriana Pavelić, Dino Ivašić, Dorja Komazlić, Katarina Perić, Sanja Rotter, Valentina Vičević, Marijan Rafaj, Igor Šošić, Željko Labaš, Kreativni tim, Ian McIntyre, Maja Mesić, Ana Armano, Ana Orbanić, Ena Priselec, Ika Peraić, Iva Markovac, Veronika Batinić, Tatjana Vukmir, Gordana Šoljan, Andrew Walker, Nataša Mihaljčišin, Irena Škreblin, Dalibor Šakić, Barbara Radelja, Lidija Lovrić, Tatjana Rajčić, Tihana Mikša-Perković, Vanja Jović, Anica Horvat, Maja Brlek, Nada Tokić, Lana Skeleđija, Dino smrekar, Barbara Zec, Dragana Ileš, Gero Grundmann, Nataša Perković, Marijana Janković, Anna Rupenović, Inja Kavurić-Kireta, Ivana Čuljak, Kristina Lugonja, Lucija Frgačić, Tea Janković, Dolores Škorlić, Ratko Koletić, Gordana Huzek, Ivana Reščić, Inka Krželj, Neven Trbović, Eva Venus, Anita Prša, Lucy Faulke, Ana Perković, Biljana Kleakachkoska, Sanda Zemljak, Marija Tizaj, Barbara Radelja, Mira Anić, Vanja Đumić, Jelena Balač, Martina Kalođer, Gero Grundmann, Dino Smrekar, Laila Cassim, Marija Veteroska, Tatjana Petrić, Tihana Pećirko, Aleksandra Furač, Karim Ančić, Ines Perković, Dora Kučera, Marko Papić, James Tooze, Mirna Grubišić, Ana Petak, Hana Ciliga, Sanja Tušek, Marina Mijatović, Vesna Avramovska, Dean Fajdetić, Dario Luetić, Ivan Medved, Hazel Macmillan, Barbara Zec, Vendi Budić, Luka Predragović, Jelena Jukčić, Vina Ćurčija, Juraj Murgić, Ivan Baničević
Godina: 2011. – 2012.

Više na: http://dizajn.hr/#/1105-dodijeljene-nagrade-i-priznanja-na-izlozbi-hrvatskog-dizajna-1112/

FIRST PRIZE AT THE DAY - D 2011

PRVU NAGRADU kolektivno su dobili svi timovi proizašli iz radionice inkluzivnog dizajna Extra / ordinary design, održane u Zagrebu 2011. pod pokroviteljstvom British Council Hrvatska u sklopu projekta New Work New Audiences i i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u organizaciji Studija dizajna Arhitektonskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog dizajnerskog društva u suradnji s Helen Hamlyn Centrom pri Royal College of Art iz Londona, te ustanovom URIHO i Udrugom za promicanje inkluzije (UPI). Više na: http://www.facebook.com/extra.ordinary.design, http://www.facebook.com/pages/Jupi-za-Upi/119049338179516 i http://dizajn.hr/#/658-inkluzivni-dizajn-u-zagrebu-/

Kako je izgledala EXTRA ORDINARY DESIGN radionica?
 
Pet dana intenzivne kreativne suradnje s iskusnim dizajnerima s Royal College of Art iz Londona u području industrijskog dizajna, tekstilnog dizajna i dizajna vizualnih komunikacija:
timski rad od koncepta do tržišne strategije i proizvodnje u stvarnim uvjetima; realizacija i izložba prototipova, a kasnije proizvodnja i plasman proizvoda na tržište; partneri i metode inkluzivnog dizajna koji otkrivaju drugačije načine interakcije s okolinom, te novi pristup dizajnu i projektima; jedinstveno profesionalno iskustvo.

Četiri interdisciplinarna tima dizajnera, osoba s poteškoćama i studenata marketinga, vođeni od strane iskusnih britanskih dizajnera i eminentnih domaćih kolega, surađivat će na osmišljavanju novih proizvoda, ambalaže, prezentacije i distribucije proizvoda, izradi prototipova, osmišljavanju vizualnog identiteta, te postavljanju izložbe prototipova, u područjima tekstilnog/modnog dizajna, proizvoda od keramike i metala za URIHO, te tekstilnih proizvoda i vizualnog identiteta za Udrugu za promicanje inkluzije. Petodnevna radionica će završiti predstavljanjem izrađenih prototipova i ostalih rješenja na izložbi u Hrvatskom dizajnerskom društvu. Nakon završetka radionice udruge-partneri će, uz konzultacije s dizajnerima, pokrenuti proizvodnju i plasman izabranih proizvoda, koji će biti predstavljeni javnosti i kroz naknadnu u listopadu 2011. godine.
 Digitalni hrvatski vezFive days of intensive creative work led by experienced designers from the Royal College of Art in London.
• Teamwork from concepts to branding and prototyping in a real environment.
• Realisation and exhibition of prototypes followed by production and market distribution.
• Partners and inclusive design methods, which will reveal different ways of interacting and new design approaches and practice.
• Unique professional practice opportunity.

The first inclusive design workshop in Zagreb will be held from March 28 to April 1, 2011. The organisers of the event are the Croatian Designers’ Society, School of Design at the Faculty of Architecture, University of Zagreb, Helen Hamlyn Centre at the Royal College of Art in London and the British Council Croatia - New Work New Audiences project. The workshop partners are URIHO and the Association for Promoting Inclusion two organisations that employ people with disabilities in the production and distribution of their own products.

This participatory design workshop will involve professional designers in industrial, product and interaction design, visual communications, textiles, fashion and ceramics. 20 designers in 4 different teams will be led by experienced British designers and their Croatian counterparts. They will collaborate with the industrial partners’ employees on the design of a new portfolio of products, with packaging, presentation, distribution and visual identity proposals, and on prototypes realization and exhibition as the ending of workshops’ first phase. After the workshop and advised by designers, the partners will produce new market-ready products to be exhibited in a final exhibition in October 2011.